Nieuws

Twee promoties over functionele bewegingsstoornissen op één dag

Op 28 oktober 2020 zijn zowel Gerrit Kramer als Jeannette Gelauff gepromoveerd op hun proefschriften over functionele bewegingsstoornissen. Jeannette Gelauff promoveerde zelfs cum laude! 

 

Functionele bewegingsstoornissen behoren tot de meest voorkomende neurologische bewegingsstoornissen. Ze worden gekarakteriseerd door een stoornis in het aansturen van bewuste bewegingen en kunnen zich uiten als trillen (tremor), schokken (myoclonus), veranderde houding (dystonie) of zwakte van bepaalde spieren. Zowel Gerrit als Jeannette hebben tijdens hun promotietraject onderzoek gedaan naar functionele bewegingstoornissen, waardoor al snel het idee kwam om de krachten te bundelen en beide promoties op dezelfde dag te organiseren. Dit is best uniek omdat er niet veel promotietrajecten zijn gericht op functionele aandoeningen, en er nu twee op dezelfde dag hebben plaats gevonden!

Jeannette Gelauff promoveerde cum laude op haar proefschrift getiteld 'Functional motor disorders: mechanism, prognosis and treatment'. In haar proefschrift gaat ze in op het ontstaansmechanisme (pathofysiologie), prognose en behandeling van functionele bewegingsstoornissen. Door middel van zogenaamde functionele MRI scans van het brein heeft Gelauff gekeken naar verandering van beleving van controle over beweging, aandacht voor het lichaam en afwijkingen in het lichaamsschema bij patienten met een functionele bewegingsstoornis.  Daarnaast toont ze aan dat vermoeidheid veel voorkomt bij patienten met een functionele bewegingsstoornis, en dat dit vaak de kwaliteit van leven beinvloed. Ook laat ze zien dat maar een klein deel van de patienten compleet herstelt, wat het belang van betere behandel opties benadrukt. Ze onderzocht het effect van online educatie en zelfhulp als behandelmethode, helaas lijkt dit geen effect te hebben op de prognose, wel waren patienten zeer tevreden over deze extra informatie. 

Het proefschrift van Gerrit Kramer is getiteld: 'Objective and subjective movement symptoms in (functional) tremor'. In zijn onderzoek laat hij zien dat patiënten met een functionele tremor en patiënten met andere tremortypes veel meer op elkaar lijken dan eerder werd aangenomen. Vaak werd gedacht dat functionele bewegingsstoornissen een uitsluitend psychologische oorzaak hebben, maar het onderzoek van Kramer laat zien dat de invloed van psychologische factoren niet duidelijk verschillend is voor mensen met een functionele tremor.

Door COVID-19 konden maar een beperkt aantal mensen de promoties live bijwonen. Om toch de promovendi te kunnen feliciteren werd Gerrit na afloop van de plechtigheid in een bakfiets door het Noorderplantsoen gereden, waar zijn collega's klaar stonden om hem te feliciteren.