Nieuws

VICI beurs voor professor Judith Rosmalen

UMCG-onderzoeker Judith Rosmalen heeft een VICI beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Judith is nauw betrokken bij het expertise centrum bewegingsstoornissen en ze begeleidt samen met prof Marina de Koning-Tijssen 3 promovendi met als onderwerp functionele bewegingsstoornissen.

Onderwerp VICI beurs: Gevoelig voor klachten

Prof. dr. Judith Rosmalen doet al jarenlang onderzoek naar psychosomatiek. Met de VICI beurs gaat zij de komende vijf jaar onderzoeken hoe ervaringen in de jeugd van invloed zijn op de mate waarin mensen last hebben van lichamelijke klachten. Uit eerder onderzoek is bekend dat er grote verschillen zijn in hoeveel last mensen hebben van lichamelijke klachten. Dat heeft te maken met aangeboren verschillen, maar ook met eerdere ervaringen met lichamelijke klachten. Rosmalen gaat onderzoeken hoe dit soort verschillen zich ontwikkelt aan de hand van ervaringen in de kindertijd: ‘Ik hoop dat mijn onderzoek ons gaat leren wat we vroeg in het leven kunnen doen om te voorkomen mensen gevoelig voor lichamelijke klachten worden’.

Over de VICI beurs​​

De VICI-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De VICI-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de VENI-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de VIDI-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).