Prof. dr. J.M. Spikman

Prof. dr. J.M. Spikman

Professor dr. J.M. (Joke) Spikman is Klinisch Neuropsycholoog en hoofd van de onderafdeling Klinische Neuropsychologie van de afdeling Neurologie in het UMCG.

Zij studeerde Neuro- en Biopsychologie aan de RUG met als nevenrichtingen Methodologie en Functieleer/Cognitieve Psychofysiologie, en promoveerde in 2001 cum laude bij de faculteit Geneeskunde van de RUG op haar onderzoek naar frontale schade en executieve stoornissen na traumatisch hersenletsel. Sinds 1995 is zij werkzaam in het UMCG, waar zij in het kader van patiëntenzorg neuropsychologische diagnostiek verricht bij patiënten met neurologische aandoeningen. Daarnaast was zij jarenlang werkzaam bij Revalidatie Friesland waar zij neuropsychologische diagnostiek en behandeling verrichtte bij patiënten met hersenletsel. Haar leerstoel is “Medische neuropsychologie, in het bijzonder neuropsychologische revalidatie’.

Haar expertise betreft stoornissen in ‘prefrontaal gereguleerde’ hersenfuncties (aandacht, executieve functies en sociale cognitie) in relatie tot adaptief functioneren in het dagelijks leven en indicatoren van hersenschade bij patiënten met neurologische aandoeningen. Haar onderzoek is gericht op het identificeren van determinanten van dergelijke stoornissen, en het ontwikkelen van sensitieve neuropsychologische tests en werkzame neuropsychologische behandelingen. Naast onderzoek bij patiënten met acute neurologische aandoeningen en dementie is zij betrokken bij onderzoek bij patiënten met bewegingsstoornissen (Dystonie, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington).