News

NWO-subsidie voor onderzoek naar bewegingsstoornissen

Het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen van de afdeling Neurologie van het UMCG heeft €600,000 ontvangen van het NWO Open Technologieprogramma voor het project FindingNEMO. Het doel van dit project is om met behulp van machine learning de juiste diagnose te stellen bij patiënten met hyperkinetische bewegingsstoornissen.

Patiënten met hyperkinetische bewegingsstoornissen hebben last van onwillekeurige overtollige bewegingen, zoals trillen (tremor), schokken (myoclonus) of wringende bewegingen (dystonie). Dit beperkt patiënten vaak ernstig in hun dagelijks leven. Het is belangrijk te bepalen om welk type bewegingsstoornis het gaat, want dit bepaalt welke diagnostiek wordt verricht en welke behandeling wordt gestart bij een patiënt.

 ‘NEMO: the Next Move in Movement Disorders’, onder leiding van neuroloog prof. Marina de Koning-Tijssen, is een succesvol, innovatief, zorg-technisch, wetenschappelijk project. Het doel van NEMO is om met bewegingsopnames, hersenscans en machine learning de verschillende typen bewegingsstoornissen beter van elkaar te onderscheiden. Inmiddels hebben meer dan 200 deelnemers meegedaan aan NEMO.

De start van NEMO werd gelegd met een SNN-EFRO subsidie om de technische set-up van NEMO te realiseren en een ZonMW TOP subsidie waarbinnen de bewegingsregistraties en PET scans worden geanalyseerd. Het NWO Open Technologieprogramma maakt het nu mogelijk om 3D-camera opnames en functionele magnetische resonantie (fMRI) hersenscans die ook binnen het NEMO project zijn gemaakt te analyseren (FindingNEMO).

Met de 3D-camera's worden video- en dieptebeelden samen opgenomen bij gezonde deelnemers en patiënten met tremor, dystonie, myoclonus en myoclonus-dystonie. Tijdens de opnames voeren de deelnemers 36 verschillende bewegingstaken uit. Met behulp van hersenscans is het doel om beter inzicht te krijgen in welke onderliggende hersennetwerken zijn aangedaan bij de patiënten. De hersenscans worden opgenomen tijdens het uitvoeren van handbewegingen in een MRI-scanner.

Met behulp van machine learning wil het onderzoekteam bewegingspatronen en hersenpatronen vaststellen die uniek zijn voor elk type bewegingsstoornis. Deze patronen kunnen vervolgens gebruikt worden als ondersteuning bij het bepalen van de juiste bewegingsstoornis.

Het project is een samenwerking tussen Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen: dr. Jelle Dalenberg en prof. Marina de Koning-Tijssen (met medewerking van dr. Madelein van der Stouwe en dr. Inge Tuitert) en het Bernoulli instituut, Universiteit Groningen: dr. George Azzopardi en prof Michael Biehl.

Info OTP: https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/open-technologieprogramma