Dr. A.M.M. van der Stouwe

Dr. A.M.M. van der Stouwe

Dr. Madelein van der Stouwe is neuroloog gespecialiseerd in bewegingsstoornissen, met speciale aandacht voor tremor. Ze is in september 2015 gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Diagnosis and imaging of essential and other tremors’. Het onderzoek richtte zich op essentiële tremor: een bewegingsstoornis waarbij mensen last hebben van trillen van de handen. Ze deed onderzoek met fMRI hersenscans en met klinische neurofysiologische technieken. Hierin werd ze begeleid door haar promotoren prof. dr. Natasha Maurits en prof. dr. Marina de Koning-Tijssen.

Van 2016 tot en met 2022 deed Madelein van der Stouwe in het UMCG haar specialisatie tot neuroloog, terwijl ze haar onderzoek naar tremor voort zette. Ter aanmoediging ontving ze in 2018 het Mandema Stipendium, een onderzoekssubsidie die bedoeld is om jonge artsen in hun onderzoek te ondersteunen. Hierdoor was het voor haar ook mogelijk om in 2021 een periode bij dr. Peter Bain in Londen door te brengen, om extra te leren over de behandeling van tremor.

Ondertussen heeft ze de neurologie opleiding afgerond en werkt ze als neuroloog bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Ook is ze als onderzoeker aan Bewegingsstoornissen Groningen in het UMCG verbonden, dankzij een ZonMW Off Road subisidie die ze in 2022 kreeg voor een nieuw onderzoek naar essentiële tremor. 

Madelein van der Stouwe is betrokken bij de volgende projecten:
Erfelijkheid & genetica van essentiële tremor
Next Move in Movement Disorders (NEMO)

Klik hier voor haar Research Gate pagina en hier voor haar Twitter account.