Dr. A.M.M. van der Stouwe

Dr. A.M.M. van der Stouwe

Dr. Madelein van der Stouwe is in september 2015 gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Diagnosis and imaging of essential and other tremors’. Het onderzoek richtte zich op tremor: een bewegingsstoornis waarbij het trillen van de handen centraal staat. Tijdens haar promotietraject werd ze begeleid door prof. dr. Natasha Maurits en prof. dr. Marina de Koning-Tijssen. Sinds januari 2016 is zij neuroloog in opleiding in het UMCG. In die rol zet ze haar onderzoek naar tremor voort. Ter aanmoediging ontving ze in 2018 het Mandema Stipendium, een onderzoekssubsidie die bedoeld is om jonge artsen in hun onderzoek te ondersteunen.

Madelein van der Stouwe is betrokken bij de volgende projecten:
Erfelijkheid & genetica van essentiële tremor
Next Move in Movement Disorders (NEMO)

Klik hier voor haar Research Gate pagina en hier voor haar Twitter account.