Cheryl Everlo

Cheryl Everlo

Het doen van mijn onderzoeksstage naar de Noordzeeziekte in het najaar van 2018 maakte mij enthousiast om me op het onderzoeksvlak verder te ontwikkelen. In november 2019 zal ik, na het doorlopen van mijn coschappen, mijn promotieonderzoek starten. Hoewel ik gedurende mijn onderzoeksstage met name fundamenteel onderzoek heb gedaan met fruitvliegen, zal ik me, gezien mijn geneeskunde-achtergrond, gedurende mijn promotieonderzoek richten op klinisch onderzoek. De komende jaren zal mijn onderzoek zich focussen op essentiële tremor in families. Hiermee hoop ik dat artsen in de spreekkamer antwoorden kunnen gaan geven op vragen van patiënten over bijvoorbeeld het voorkomen van bepaalde kenmerken van essentiële tremor in hun familie.