Dr. M. Smit

Dr. M. Smit

Dr. Marenka Smit is in mei 2017 gepromoveerd op haar proefschift getiteld ‘motor and non-motor symptoms in cervical dystonia, a serotonergic perspective’. In het eerste deel van het proefschrift werd onderzoek gedaan naar motorische en niet-motorische symptomen, waarbij werd getracht onderscheid te maken tussen primaire ziekteverschijnselen en verschijnselen secundair aan bepaalde symptomen. In het tweede deel werd middels PET scans onderzocht of het serotonerg systeem een rol speelt in het ontstaan van motorische en niet-motorische symptomen. Dit promotietraject werd verricht onder leiding van prof. dr. Marina de Koning-Tijssen en prof. dr. Rudi Dierckx.

Van 2005 t/m 2012 studeerde Marenka geneeskunde aan het AMC in Amsterdam. Na twee jaar ANIOS ervaring en na het verrichten van haar promotieonderzoek, begon Marenka in 2016 aan haar opleiding tot neuroloog in het UMCG, met als speciaal interesse gebied bewegingsstoornissen. Dit combineert zij met verder onderzoek naar dystonie en neurotransmitter stoornissen middels verschillende imaging technieken.

Klik hier voor het research gate profiel van Marenka