Liesanne Centen

Liesanne Centen

Sinds mei 2021 ben ik werkzaam als promovendus bij het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen in het UMCG. Mijn onderzoek is gericht op het optimaliseren van de behandeling van dystonie. Het bestaat uit twee verschillende onderdelen.

Het eerste deel is gericht op het onderzoeken van het effect van leefstijlgeneeskunde op de kwaliteit van leven van mensen met cervicale dystonie. Deze patiënten hebben vaak last van niet-motorische symptomen (somberheid, angstklachten, pijn, vermoeidheid). Deze klachten kunnen de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. We willen onderzoeken of een traject van leefstijlcoaching hier een positief effect op kan hebben.

Het tweede deel is gericht op het uniformiseren van de werkwijze op het gebied van diepe hersenkernstimulatie (Deep Brain Stimulation – DBS) bij dystonie in Nederland. Op dit moment is het van tevoren lastig te voorspellen welke patiënten baat zullen hebben bij behandeling met DBS. Daarbij is het zo dat alle centra in Nederland die deze behandeling uitvoeren een eigen werkwijze hebben. Het doel van dit onderzoek is om op landelijk niveau een meer gelijke werkwijze te creëren. Daardoor kunnen we uitkomsten beter vergelijken en ontstaat meer inzicht in aspecten die belangrijk zijn voor een goede uitkomst.