Nieuws

Martijn Vochteloo wint prijs voor poster

Recent heeft Martijn Vochteloo, 4e jaars student bio-informatica, de afstudeer poster prijs van zijn instituut voor Life Sciences and Technology gewonnen.

Uit circa 160 posters werd het onderzoek van Martijn naar een nieuwe e-health applicatie voor het meten van bewegingsstoornissen geselecteerd als het meest tot de verbeelding sprekende (hier bekijkt u de winnende poster). Martijn heeft een half jaar stage gelopen bij Movement Disorders Groningen en heeft tijdens zijn stage een app voor een smartwatch ontwikkeld waarmee verschillende bewegingsstoornissen ‘real time’ in kaart gebracht kunnen worden (onder begeleiding van dr Martijn Beudel en prof dr Marina de Koning-Tijssen). Hoewel er al veel ervaring is binnen Movement Disorders Groningen met het meten van bewegingen is het meest vernieuwende aspect van de app van Martijn dat bewegingen op een makkelijke en patient-vriendelijke manier vrijwel instantaan bepaald kunnen worden. Dit kan met name van toepassing zijn voor het optimaal instellen van diepe hersenstimulatie bij patienten met bijvoorbeeld spierschokken of tremor. 


Bijlagen

848.134 KB