Nieuws

Dr. Jeroen de Vries naar ERN-RND vergadering in Leuven!

Afgelopen september heeft Dr. Jeroen de Vries deelgenomen aan de jaarlijkse vergadering van van het Europese referentie netwerk voor zeldzame neurologische aandoeningen (ERN-RND). Tijdens deze vergadering kwam een grote groep zorgverleners samen in Leuven om de nieuwste updates en inzichten rondom zorg voor zeldzame neurologische stoornissen te bespreken.

Het Europese referentie netwerk is een internationaal netwerk opgezet om patiënten en families met zeldzame aandoeningen te kunnen ondersteunen. Bij zeldzame aandoenigen komt het nogal eens voor dat er binnen het land van verblijf weinig kennis is omdat het zo zeldzaam is. Via het Europese referentie netwerk kunnen zorgverleners kennis met elkaar delen om zo deze patiëntengroep zo optimaal mogelijk te kunnen helpen. Voor veel groepen aandoeningen is er een apart netwerk binnen de EU opgesteld om kennis te delen tussen verschillende landen, zo ook voor zeldzame neurologische aandoeningen. Dit netwerk specifiek voor zeldzame neurologische aandoeningen wordt ERN-RND genoemd.