Nieuws

Een kleine miljoen euro subsidie voor nieuw onderzoeksproject

Movement Disorders Groningen heeft van het Samenwerkingsverband Noord Nederland een kleine miljoen euro subsidie gekregen voor een nieuw project.

Het gaat om € 948.051 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), bedoeld voor Kenninsontwikkeling.

Het project heet NEMO, wat staat voor “Next Move in Movement Disorders”, oftewel: de volgende stap in bewegingsstoornissen. Het project is opgezet door het bedrijf ZiuZ Medical B.V. uit Gorredijk en de onderzoeksgroep van prof. Marina de Koning-Tijssen. Samen willen we proberen te ontdekken of en hoe kunstmatige intelligentie de diagnostiek van hyperkinetische bewegingsstoornissen kan verbeteren. ZiuZ Medical is gespecialiseerd in ontwikkeling en toepassing van ‘visuele intelligentie’, waaronder video-registratie: hiervan willen we bij de diagnostiek van bewegingsstoornissen meer gebruik gaan maken.

Het uiteindelijke doel is om computergestuurd diagnostisch gereedschap te maken om te komen tot een betere diagnose en betere evaluatie van behandeleffecten bij mensen met een hyperkinetische bewegingsstoornis.

Het project NEMO zal in eerste instantie drie jaar lopen en gaat binnenkort van start. Lees hier meer over de subsidie.