Nieuws

Een Slowaakse collega op bezoek

Op onze afdeling zijn regelmatig buitenlandse neurologen of neurologen in opleiding te gast voor een aantal weken, maanden tot soms zelfs een jaar. Tijdens deze bezoeken is er de mogelijkheid om in korte tijd veel klinische ervaring op te doen met bewegingsstoornissen en dystonie in het bijzonder. Afgelopen week hebben we een nieuwe buitenlandse collega vanuit Slowakije mogen verwelkomen. Zij zal de komende vijf maanden meekijken bij de poliklinieken van professor de Koning-Tijssen en krijgt op die manier een breed beeld van de diagnostiek en behandeling van bewegingsstoornissen. Ook neemt ze deel aan de (Engelstalige) videobespreking en de bewegingsstoornissen wetenschapsbespreking.

Tatiana Svoreňová is een tweedejaars doctoraalstudent aan de Faculteit der Geneeskunde in Košice, Slowakije en arts in het Louis Pasteur Universitair Ziekenhuis in Košice. Haar onderzoek is gericht op de neurofysiologie van extrapiramidale neurologische aandoeningen bij de afdeling Neurologie.

"Mijn postdoctorale proefschrift concentreert zich op het therapeutisch effect van diepe hersenkernstimulatie bij patiënten met dystonie veroorzaakt door VPS16-genmutatie. Het is een retrospectieve studie die een analyse omvat van twintig patiënten uit zes internationale centra voor bewegingsstoornissen in heel Europa. Tijdens mijn studie was ik lid van het Translational Medicine en internationaal neurowetenschappelijk team voor de ziekte van Alzheimer in Brno, Tsjechië, en heb ik enige tijd op de afdeling Neurologie in Ljubljana, Slovenië, gewerkt aan het project Pathofysiologie van de ziekte van Parkinson. Ook heb ik in die tijd drie jaar onder supervisie van assoc. Prof. Matej Škorvánek PhD in Slowakije, over het project Genetics of Parkinson's disease.

Ik zou graag neurofysiologische methoden van hyperkinetische bewegingsstoornissen willen leren hier in Groningen voor de komende 5 maanden die ik hier zal doorbrengen, maar ik sta open om alle soorten vaardigheden te leren die verband houden met deze onderwerpen."