Nieuws

Promotie Dr. Roald Lambrechts

Roald Lambrechts verdedigde op 13 november zijn proefschrift "Childhood-onset movement disorders: mechanistic and therapeutic insights in Drosophila melanogaster". In het proefschrift worden fruitvliegen gebruikt als model om twee bewegingsstoornissen van de kinderleeftijd beter te begrijpen en zo de weg te plaveien voor gerichte behandeling. Het gaat hierbij om pantothenaatkinase-geassocieerde neurodegeneratie (PKAN) en de Noordzeeziekte (NS-PME).