Nieuws

Promotie Dr. T. Buisman

Op maandag 26 November 2018 is Tinka Buisman gepromoveerd met als promotores Prof. dr. H.P.H. Kremer en Prof. dr. O.F. Brouwer en copromoter Dr. D.A. Sival. Haar onderwerp, 'Verbetering van herkenning en beoordeling ataxie bij kinderen. 

De herkenning van de bewegingsstoornis ataxie bij kinderen kan verbeterd worden door onder meer het gebruik van bewegingssensoren. Dat concludeert Tinka Buisman-Lawerman in haar proefschrift. Dat kan leiden tot betere selectie van patiënten voor klinische onderzoeken en daarmee de interpretatie van resultaten verbeteren.

Ataxie wordt gekenmerkt door ongecoördineerde motoriek, met name bij de fine-tuning van bewegingen. Bij kinderen kan de herkenning van ataxie (early onset ataxie, EOA) lastig zijn. Verder was het onbekend of meetinstrumenten voor de ernst van ataxie, zoals de scale for assessment and rating of ataxia (SARA), betrouwbaar toepasbaar zijn bij kinderen.

Buisman onderzocht hoe ataxie kan worden onderscheiden van onhandige motoriek en andere bewegingsstoornissen. Dat blijkt zelfs voor gespecialiseerde neurologen moeilijk. Buisman toont aan dat loopstoornissen een belangrijk kenmerk zijn van ataxie bij jonge kinderen. Bovendien zou het gebruik van bewegingssensoren de herkenning van ataxie in de toekomst kunnen ondersteunen. Tot slot onderzocht Buisman ook de invloed van leeftijd, spierzwakte en spierschokken (myoclonus) op de scores die gebruikt worden voor ataxie. Dit leidt onder meer tot de conclusie dat er tot elf jaar gecorrigeerd moet worden voor leeftijd en dat de loopscores voor kinderen een goede maat zijn voor de ernst van ataxie.

Tinka Buisman-Lawerman (1986) studeerde gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek voerde ze uit bij de afdeling Neurologie van het UMCG. Zij is nu werkzaam als onderzoeksmedewerker bij de afdeling Anesthesiologie van het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: Assessment of impaired coordination in children.