Nieuws

Grote delegatie naar bewegingsstoornissen congres in Madrid

Van 15 september tot 18 september werd het jaarlijkse 'International Congress of Parkinon's disease and Movement disorders' gehouden in Madrid. 
Onderzoekers en artsen vanuit het expertise centrum bewegingsstoornissen Groningen waren in goed vertegenwoordigd met ruim 30 deelnemers. 

Op het congres werden de laatste inzichten wat betreft het stellen van diagnoses en de behandeling van bewegingsstoornissen gedeeld. P en een mooi overzicht van de laatste onderzoeksresultaten gegeven. Op vrijdag had promovenda Sterre van der Veen de grote eer om een voordracht te houden over het gebruik van klinische neurofysiologie bij het stellen van de diagnose functionele bewegingsstoornis. Ook prof. Marina de Koning-Tijssen heeft op vrijdag een mooie voordracht gehouden over de beste manier om zeldzame bewegingsstoornissen te diagnosticeren. 

Naast deze voordrachten gaven 7 onderzoekers vanuit Groningen een posterpresentatie en mochten Madelein van der Stouwe en Lisette Koens een korte videocasus presenteren. Al met al was het een zeer geslaagd congres op een prachtige locatie!