Serotonerg systeem bij dystonie

Op basis van eerder onderzoek lijken psychische klachten vaker voor te komen bij mensen met verschillende vormen van dystonie vergeleken met mensen zonder dystonie. Het doel van dit onderzoek is dan ook om vast te stellen hoe vaak deze psychische klachten voorkomen bij patienten met dystonie. Ook slaapproblemen en vermoeidheid komen mogelijk vaker voor. Het uiteindelijke doel hiervan is dat psychische klachten beter worden herkend en vervolgens ook beter behandeld.

Daarnaast willen we met dit onderzoek ook meer inzicht krijgen in hoe deze zogenaamde niet-motorische klachten ontstaan. Hiervoor onderzoeken we de rol van de neurotransmitter serotonine. Deze neurotransmitter speelt een belangrijke rol in stemming maar ook in slaap en vermoeidheid. 

Dit onderzoek richt zich op de rol van serotonine bij verschillende vormen van dystonie (cervicale dystonie, dopa-responsieve dystonie en myoclonus dystonie). Door middel van vragenlijsten, neurologisch onderzoek, laboratorium onderzoek en PET scans wordt gekeken of er een relatie is tussen (afwijkingen van) het serotonerg systeem en zowel motorische als niet-motorische symptomen bij dystonie. Daarnaast hebben we ook de samenstelling van het microbioom in de darm van patienten met dystonie onderzocht. 90-95% van de hoeveel serotonine in je lichaam wordt aangemaakt in de darm, en via deze boodschapperstof kan de darm 'communiceren' met de hersenen. Ook in andere bewegingsstoornissen, zoals de ziekte van Parkinson, werd er een connectie tussen het microbioom in de darm en de aandoening gevonden. 

Onderzoekers betrokken bij dit project:

Marenka Smit (cervicale dystonie)

Anouk Kuiper (dopa-responsieve dystonie)

Elze Timmers (myoclonus dystonie en dopa-responsieve dystonie)