Serotonerg systeem bij dystonie

Dit onderzoek richt zich op de rol van serotonine bij verschillende vormen van dystonie (cervicale dystonie en dopa-responsieve dystonie). Door middel van vragenlijsten, neurologisch onderzoek, laboratorium onderzoek en PET scans wordt gekeken of er een relatie is tussen (afwijkingen van) het serotonerg systeem en zowel motorische als niet-motorische symptomen bij dystonie.

Onderzoekers betrokken bij dit project:

Marenka Smit (cervicale dystonie)

Anouk Kuiper (dopa-responsieve dystonie)