Nieuws

Nieuw diagnostisch algoritme voor bewegingsstoornissen bij kinderen

In ons expertisecentrum Movement Disorders Groningen hebben de afgelopen 8 jaar verschillende promovendi hun onderzoek gericht op de klinische aspecten van zeldzame bewegingsstoornissen bij zowel kinderen als volwassenen. Aan dit recent gepubliceerde artikel hebben velen van hen, allen met hun eigen specifieke expertise, bijgedragen om kinderartsen en kinderneurologen te begeleiden naar de diagnose bij kinderen met bewegingsstoornissen.

De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat het belangrijk is om bewegingsstoornissen bij kinderen goed te kunnen herkennen. Omdat dat soms best lastig is wordt in dit artikel een stapsgewijze aanpak gepresenteerd om gemakkelijker een diagnose te kunnen stellen bij kinderen met mogelijk een bewegingsstoornis. De eerste stappen focussen op de klinische kenmerken van de bewegingsstoornis, waarna handvatten worden gegeven voor de eventueel in te zetten diagnostiek.

Zoals gezegd werkten er vanuit het expertisecentrum Movement Disorders Groningen veel mensen mee aan het tot stand brengen van dit artikel: Marina de Koning-Tijssen, Martje van Egmond, Wieke Eggink, Jeanette Gelauff, Lisette Koens, Tom de Koning, Deborah Sival, Madelein Van der Stouwe, Sterre Van der Veen en Rodi Zutt.